Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Οδηγός για την άρση υποθηκών & προσημειώσεων τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ)

Αίτηση για την ανάκληση της δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας ενεγράφη η προσημείωση (doc)

Αίτηση στο Υποθηκοφυλακείο (doxc)   pdf

Σχέδιο δικαστικής απόφασης για την άρση της προσημείωσης (doxc)   pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ & ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ) (docx)   pdf

Δικάσιμοι:

Αθήνα:  26 Μαρτίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

1 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Απριλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 15 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 και 18 Απριλίου 2019 κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340,

6 Μαίου κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340 - 7 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός AM/ΔΣΑ 9688 - 8 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Μαΐου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 -10 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός ΑΜ/ΔΣΑ 9688, 17 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619,

10 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 14 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 18 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 19 Ιουνίου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός, 20 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 25 Ιουνίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ: 24.902 - 26 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 28 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355

5 Ιουλίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 9 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 12 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 17 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 19 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης - *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 23 Ιουλίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ 24.902 (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου Πρωτοδικείου), *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 24 Ιουλίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών, σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών) 25 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 26 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

6 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 10 Σεπτεμβρίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 13 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 17 Σεπτεμβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 23 Σεπτεμβρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 27 Σεπτεμβρίου 2019 κ.Σταύρος Κελαϊδής.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

4 Οκτωβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619, 8 Οκτωβρίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής , 11 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355. - 18 Οκτωβρίου 2019 κ. Περικλής Αγγελίδης ΑΜ/ΔΣΑ 17.790  και Σταύρος Κελαϊδής. - 24 Οκτωβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 25 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης. 29 Οκτωβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

1 Νοεμβρίου 2019 κ, Σταύρος Κελαϊδής , 8 Νοεμβρίου 2019 κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355 και κ. Κελαϊδής ΑΜ 12.619, 13 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαϊδής, 19 Νοεμβρίου κ. Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ,22 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαίδής ,29 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαίδής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

3 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής ΑΜ 12619, 6 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής, 10 Δεκεμβρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355, 11 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής, 13 Δεκεμβρίου κ. Κελαίδής, 16 Δεκεμβρίου κ. Κελαίδής , 20 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής

Πειραιάς: 3 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 17 Απριλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 14 Μαϊου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 21 Ιουνίου 2019 ώρα 10 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 - 23 Ιουλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής, 30 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.05 π.μ. ΑΜ/ΔΣΑ 22.355. 17 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης  10 πμ- 14 Νοεμβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης 10.05 και 17 Δεκεμβρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355.ώρα 10.05

Προσοχή: Στην Αθήνα απαιτείται προκατάθεση της αίτησης με γραμμάτιο ΔΣΑ - κτίριο 4 - όροφος Β. Στο ίδιο μέρος διεξάγεται και η συζήτηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

1. Τα υποδείγματα ανεβάστηκαν στο portal, διότι πολλοί συνάδελφοι τα ζητούν. Εμείς δεν εμμένουμε σε συγκεκριμένο τύπο.

2. Κατά τη συζήτηση ο κ.Δικαστής ζητεί α) την ανακαλούμενη απόφαση (όχι περίληψη) β) κάποιο έγγραφο κτηματολογίου με ΚΑΕΚ (το κτηματολογικό φύλλο είναι το ισχυρότερο). Ο δικηγόρος ΟΑΕΔ ζητεί μόνο το απόσπασμα απόφασης ΔΣ/ΟΑΕΔ με την μηχανογραφημένη λίστα πολλών ονομάτων ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ και ο δικαιούχος τ. ΟΕΚ και πέλάτης σας.

3. Ο αρχικός δικαιούχος τ.ΟΕΚ πρέπει να μνημονευθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο ιστορικό της αιτήσεως.

4. Αν υπάρχουν κληρονομιές και διαδοχές, ορισμένοι δικαστές ζητούν αποδοχή κληρονομιάς και συμβόλαια μεταγεγραμμένα, ενώ άλλοι αρκούνται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο εγγυτέρων συγγενών και στο μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

5. Αιτούντες το 100% των κυρίων ή λιγότεροι ? Καλύτερα το 100% για να μη ανοίγονται συζητήσεις για την κοινωνία δικαιώματος 785 ΑΚ επ. και την ερμηνεία αυτής.

6. Όλοι οι δικηγόροι ΟΑΕΔ Έχουν εξουσιοδοτηθεί με το υπ' αριθμ. 1319/2019 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πεζιρκιανίδου και παρίστανται ατελώς δυνάμει των Ν. 1545/85 Ν. 2225/94 και 2579/98

7. Ασχέτως του ονοματεπωνύμου που αναφέρεται στο έγγραφό σας, άπαντες οι δικηγόροι ΟΑΕΔ καλώς παρίστανται και εκπροσωπούν τον Οργανισμό. Επομένως, επιλέγετε ελεύθερα όποιον δικηγόρο έχει υπηρεσία την ημερομηνία που επιθυμείτε και θα είναι οπωσδήποτε παρών  τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, διότι έχει υπηρεσία και δεν χρειάζεται κοινοποίηση, τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή e mail ή κάποιου άλλου είδους ενημέρωση για να παρευρεθεί.