Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Ξεκινά την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ».
Οι 6.000 θέσεις εργασίας αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμένους ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

28-06-2018 Δελτίο τύπου

28-06-2018 Δημόσια Πρόσκληση

28-06-2018 ΦΕΚ

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας 

23-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Υποβολής Αίτησης Χορήγησης ή /και Καταβολής Επιχορήγησης 

23-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Χρόνου Επιχορήγησης 

23-11-2018 Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης 

23-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Αντικατάστασης Εργαζόμενου

23-11-2018 ΕΝΤΥΠΟ Β' - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

10-12-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

11-10--2019 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα για τις 4.000 θέσεις  

                     που αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων, έληξε  

                     αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη του ποσοστού

                     του 30%  επι των κατανεμηθεισών θέσεων.