Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Έναρξη νέου προγράμματος

22-02-2017 Δελτίο τύπου

22-02-2017 Δημόσια Πρόσκληση

28-02-2017 ΦΕΚ 342/Β/8-2-2017

28-02-2017 Καν.1407/2013

22-12-2017 Τροποποίση Απόφασης Δ.Σ. ΦΕΚ 4418/Β/15-12-2017

 

Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

16-03-2017 Πίνακας υπολογισμού θέσεων εργασίας κατά το μήνα υποβολής της αίτησης