Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω 15/7/2020 15/7/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 15/7/2020 15/7/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 15/7/2020 15/7/2020
Πρόγραμμα "Attica Publishing" 7/7/2020 7/7/2020
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Ήπειρο 19/6/2020 25/6/2020
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Δυτ. Ελλάδα 17/6/2020 25/6/2020
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 15/2/2019 9/7/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης 28/11/2018 9/7/2020
Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας 26/11/2018 10/7/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών 28/6/2018 10/7/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 17/11/2017 9/7/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 30/8/2017 10/7/2020
Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας 23/3/2017 10/7/2020