Αίτηση για Υπαγωγή στις ρυθμίσεις οφειλών οικιστών τ.ΟΕΚ

Η σύνδεσή σας στην ειδική εφαρμογή θα γίνει μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Με το ΑΦΜ και τον αριθμό «παραχωρητηρίου» ή «συμφωνητικού χρήσης», το οποίο θα δηλώσετε, θα γίνει διασταύρωση στοιχείων στο Μητρώο του Οργανισμού και στη συνέχεια θα οδηγηθείτε στην σελίδα μέσω της οποίας θα μπορέσετε να υποβάλετε την αίτησή σας για την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις της ΥΑ 13097/661/13-4-2017

Επισήμανση: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ 13097/661/13-4-2017, για τους οικιστές με οριστικούς τίτλους κυριότητας έληξε την 25/4/2018.

Είσοδος στην ΑΑΔΕ

ΟΑΕΔ