Σπουδαστές/τριες

  • Υποβολή Αίτησης εισαγωγής σε ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2020-21 πατήστε εδώ
  • Υποβολή Αίτησης εισαγωγής σε ΙΕΚ για το έτος κατάρτισης 2020-21 πατήστε εδώ

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας - YouTube ΙΕΚ - YouTube