ΟΑΕΔ

 

 

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις