Εξαμηνιαίες εκθέσεις για τις εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2019 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2018 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2017 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2016 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2014 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2013 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2012 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2011 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΟΑΕΔ