ΟΑΕΔ

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2016 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2014 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2013 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2012 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2011 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ