ΟΑΕΔ

 

 

Εξατομικευμένη Προσέγγιση Ανέργου

Τα ΚΠΑ2 αποτελούν τις  βασικές δομές του Οργανισμού που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης συμβάλλοντας στην μείωση της ανεργίας.  

Η διαδικασία υποστήριξης του ανέργου από τον Εργασιακό Σύμβουλο (Ε.Σ) αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες του ΚΠΑ2. Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής αποτελεί η εξατομικευμένη προσέγγιση η οποία εφαρμόζεται από τους Εργασιακούς Συμβούλους (ΕΣ).

Η εξατομικευμένη προσέγγιση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για τη σύζευξη προσφοράς - ζήτησης εργασίας και προϋπόθεση για τη σύνδεση των ανέργων με τις ενεργητικές μορφές απασχόλησης.

Η μεθοδολογία και η υλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας στηρίζεται στις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική αποτελεί ένα πεδίο της Συμβουλευτικής που συμβάλλει στην  ενδυνάμωση και ανάπτυξη του ατόμου ώστε να  πάρει τις κατάλληλες γι’ αυτό επαγγελματικές αποφάσεις.

 

Προϋποθέτει :

  • την ενεργή και δυναμική συμμετοχή του /της ανέργου

  • το σεβασμό στη μοναδικότητα, του /της κάθε ανέργου που αναζητά εργασία, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του, τις ικανότητες /δεξιότητες, τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες του και τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα καθώς και

  • την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Εργασιακούς Συμβούλους (Ε.Σ.).

 

Επικεντρώνεται :

  • Στον καθορισμό του επαγγελματικού του /της στόχου του ατόμου
  • Στην  κατάρτιση  του Ατομικού Σχεδίου Δράσης
  • Στην επιτυχή σύζευξη και σύνδεση του επαγγελματικού προφίλ του  ανέργου με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας
  • Στην σύνδεση του προφίλ του ανέργου με τα επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης
  • Στην  Επαγγελματική –εκπαιδευτική πληροφόρηση
  • Στην  επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο
  • Στον επαγγελματικό σχεδιασμό και τον επαναπροσανατολισμό για την ομαλή μετάβαση, τοποθέτηση σε θέση εργασίας  και παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας του ατόμου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που διατηρούν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

 

Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στη υπηρεσία όπου έχει εκδώσει την κάρτα ανεργίας του.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από καθορισμένο ραντεβού μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Εργασιακού Συμβούλου ή μετά την άμεση παραπομπή του, από την υποδοχή της υπηρεσίας, σε Εργασιακό Σύμβουλο.

 

Από τη στιγμή αυτή ο Σύμβουλος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και σύνδεσμο συνεργασίας ανάμεσα στον /στην άνεργο /η και το ΚΠΑ δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας ουσιαστικής σχέσης, βασικής σημασίας για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων του /της ανέργου.