Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

  
Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στον Τομέα των Μεταλλικών Κατασκευών, Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας., ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανανέωση δελτίων Ανεργίας και αιτήσεις για παροχές και βεβαιώσεις, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για ένα έτος», ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - αναστέλλονται: η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν. 2643/98 καθώς και η συμπληρωματική προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας. , Στατιστικά Νοεμβρίου 2014 - Δελτίο Τύπου, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Eγκατάσταση και Λειτουργία CALL CENTER του ΟΑΕΔ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - αναστέλλονται: η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν. 2643/98 καθώς και η συμπληρωματική προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας. ,