Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παράταση υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-15., ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης του Προγράμματος Επιδότησης διακοπών με επιταγή Κοιν.Τουρισμού 2014 - 2015, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υλοποίηση Εργαστηρίων Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρόχειρου διαγωνισμού για την "Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού του συστήματος πυρασφάλειας του ΚΕΤΕΚ Αγρινίου, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το έτος κατάρτισης 2014-15, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παράδοση 75 κατοικιών του οικισμού «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ» (Διαβατά), Διευκρινήσεις αναφορικά με τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (Αρ. Διακ .10/2014)», ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΔΙΑΒΑΤΑ, Διευκρινήσεις αναφορικά με τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ(10/2014)»,
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis