Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

  
Διενέργεια κλήρωσης που αφορά στην πιλοτική ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου των καταργηθέντων φορέων «ΟΕΕ» και «ΟΕΚ, Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής σε ανέργους από τον ΟΑΕΔ και τη Microsoft, Πρώτη διευκρίνηση αναφορικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό « Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων» , Δελτίο Τύπου - Πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο» , Διενέργεια κλήρωσης για την πιστοποίηση του Οργανισμού ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ , Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μετεστέγαση ΚΠΑ 2 Θάσου, Πρόχειρος Διαγωνισμός σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας, ΚΕΤΕΚ & ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ έτους 2015, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά στην προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της πρακτικής άσκησης των Α & Β τάξεων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-2015», Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστ. προσωπικού στην Σχολή Επ. Καταρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας 2014-2015.,