Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής , Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας, Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής , Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας , Δελτίο Τύπου - Μερική αλλαγή των όρων υλοποίησης προγράμματος του ΟΑΕΔ (Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη Διαδικασίας αποστολής κωδικών σύνδεσης το Microsoft IT Academy Program, Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για ένα έτος, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά στηνπρομήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, Δελτίο Τύπου - Προπληρωμή δώρου Πάσχα και επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ, Δελτίο Τύπου για το άνοιγμα λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ΟΑΕΔ και τον κλάδο λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής,