Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στη Ν. Ιωνία Αττικής, Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας , Διενέργεια κλήρωσης για επισκευή – συντήρηση δύο αντλιών λυμάτων και τριών ηλεκτροκινητήρων - κυκλοφορητών του κτιρίου της Διοίκησης ΟΑΕΔ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -- Παράδοση των οριστικών τίτλων κυριότητας των 32 κατοικιών του οικισμού «ΜΟΥΖΑΚΙ Ι», καθώς και η κλήρωση των 228 κατοικιών του οικισμού «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ»., Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας (21) ανελκυστήρων , Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του ΚΠΑ 2 Πατησίων του ΟΑΕΔ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014, Δελτίο Τύπου - Δώρο Χριστουγέννων και Προπληρωμή επιδομάτων ανεργίας, Διενέργεια κλήρωσης για συντήρηση – υποστήριξη του λογισμικού του ΛΑΕΚ,