Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • neoΠρόγραμμα Κοινωφ. Χαρακτήρα 2015 (19.101 Aνέργων) (Αιτήσεις από 26.08.2015 - 10.00 π.μ)

 • neoΠρόγραμμα Κοινωφ. Χαρακτήρα 2015 (2417 Ανέργων)

   (Oριστικός Πίνακας Κατάταξης)


 • neoΠρoκήρυξη Ειδικοτήτων για την Πρόσληψη Ωρομ. Εκπ. Προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

   


 • Πρόγραμμα Κοινωφ. Χαρακτήρα 2015 (32433 Ανέργων) (Oριστικός Πίνακας Κατάταξης)

 •  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ.

 • OΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για τις Παροχές-Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ

 • EΝΗΜΕΡΩΣΗ: για τους προστατευόμενους όλων των κατηγοριών του Ν. 2643/98... (Διαβάστε περισσότερα).

 • Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2015-16

 • 22/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ...
 • web banner1
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόγραμμα της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της 80ης ΔΕΘ, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια 31 φωτοαντιγραφικών συσκευών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, Οδηγίες για την ορθή αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) των παροχών και των επιδοτήσεων του ΟΑΕΔ., Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ωρομισθίων στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ. , ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επίσκεψη της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ στην Αχαΐα, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης»., Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου "Δράσεις δημοσιότητας του Έργου των Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ με την αγορά εργασίας-ΑΠ-4,5,6", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ-ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2015-2016,