Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • neoΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ειδοποίηση προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών

  • Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων ηλικίας έως 24 ετών (Aθήνα) 

  • Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων (Θεσσαλονίκη-Κόρινθος) 

  • Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016 

  • Παράταση Εξυπηρέτησης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) έως 31.03.2016 


  • web banner1
    Τελικοί πίνακες αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Επιστημονικού Προσωπικού για την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς για το Σχολικό Έτος 2015-2016, Πρόσκληση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες ΚΕΤΕΚ Ιωαννίνων (ΕΠΑΣ,ΙΕΚ,ΚΕΚ,ΠΔΗ) Α΄καταναλωτικής περιόδου έτους 2016, Πρόσκληση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Άρτας, Α' καταναλωτικής περιόδου έτους 2016, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόγραμμα για 15.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών, Πρόχειρος κλειστός διαγωνισμός για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών του έργου αναδιοργάνωση του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Καθορισμός από το ΔΣ του ΟΑΕΔ της τελικής τιμής κατοικίας Ολυμπιακού Χωριού στα 380,62 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου που αφορα στην προμήθεια TEAM VIEWER για τις ανάγκες του προγράμματος "Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ , ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ειδοποίηση προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - Εργαστήριο Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων ηλικίας έως 24 ετών (Αθήνα) και Εργαστήριο Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων (Θεσ/νικη-Κορινθος), ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ.,