Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

reeng
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ , Ανακοίνωση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 18/2014 Προκήρυξη για μίσθωση ακινήτου του ΕΚΑ Αθήνας, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης που θα χρησιμοποιηθεί από τις Δ/νσεις Β1, Β3 και Β5, Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου της στέγασης της συνδικαλιστικής οργανώσεως με την επωνυμία Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών, Ανοιχτός Δημόσιος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου της στέγασης της συνδικαλιστικής οργανώσεως με την επωνυμία Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας ΟΣΕΓΟ, Ανοιχτός Δημόσιος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου της στέγασης της συνδικαλιστικής οργανώσεως με την επωνυμία Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος ΟΕΧΒΕ, Ανοιχτός Δημόσιος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου της στέγασης της συνδικαλιστικής οργανώσεως με την επωνυμία Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας , Ανοιχτός Δημόσιος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου της στέγασης της συνδικαλιστικής οργανώσεως με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Μουσικών, Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την μίσθωση ακινήτου της στέγασης της συνδικαλιστικής οργανώσεως με την επωνυμία Ομοσπονδία Εργατών – Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος,
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis