Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 
Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών σχετικά με την σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA στο δημόσιο δίκτυο σύζευξης για την κάλυψη αναγκών του ΟΑΕΔ, Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια δύο κατανεμητών φορτίου δεδομένων (LOAD BALANCER) για την κάλυψη αναγκών του ΟΑΕΔ, Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια οκτώ (8) εκτυπωτών για τις ανάγκες του πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικητικού, Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Δελτίων Εγγραφής Ανέργων, Πρόσκληση για τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών μας στο νομό Φλώρινας, Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-66 ΕΤΩΝ , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014, Δελτίο Τύπου - Παράδοση 33 Οριστικών Παραχωρητηρίων του οικισμού «ΑΙΓΙΟ VI» στους δικαιούχους τους, από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας Χαλκίδας, Χίου, Καστοριάς, Σπάρτης, Σαλαμίνας και των Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς και Καρδίτσας.,