Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


 
Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος δίσκων δεδομένων για το ΟΠΣ του Οργανισμού , Διευκρινήσεις σχετικά με το Διαγωνισμό για την ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΠΑ, ΤΙΣ ΠΕΡ/ΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (2), Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2014-2015, Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Β3 στη Διοίκηση του Οργανισμού, Διενέργεια κλήρωσης για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης για την τροποποίηση των εφαρμογών του ΟΠΣ (Λογισμικό δανείων) του πρώην ΟΕΚ, Διενέργεια κλήρωσης για την ετήσια συντήρηση του πληροφοριακού εξοπλισμού του πρώην ΟΕΚ , Mετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης που αφορά συγκρότηση επιτροπών Προμηθειών-Ενστάσεων της Διοικησης, Διενέργεια κλήρωσης για την δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) για τους συναλλασσόμενους του ΟΑΕΔ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υλοποίηση Εργαστηρίων Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, Aνακοίνωση-Διενέργεια κλήρωσης που αφορά συγκρότηση επιτροπών Προμηθειών - Ενστάσεων της Διοίκησης.,
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis