Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»


Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που είχαν απευθύνει την αίτησή τους. Συμπληρωματική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι ΝΕΕ που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων, έτους 2015, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για «Μίσθωση τριών (3) Λεωφορείων (Πούλμαν) της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015-2016», Διενέργεια κλήρωσης αφορά που αφορά στην ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης της δράσης «επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Δελτίο Τύπου - Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή μηνιαίων επιδομάτων μαθητείας στους ασκούμενους των ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ, Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Βρεφών Νηπίων στους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ Σχολ. Έτους 2015 - 2016 , Διενέργεια κλήρωσης αφορά που αφορά στην ανάθεση του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας call center του ΟΑΕΔ, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά στην προσαρμογή και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος για τη λειτουργική προσαρμογή της διαδικασίας αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, Διενέργεια κλήρωσης αφορά στην ενοικίαση χώρου εκδηλώσεων διαμονή και παροχή πρόχειρου φαγητού, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Ανάθεση της σίτισης των παιδιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ Πάτρας, με έτοιμο φαγητό-catering»,