Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»


Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που είχαν απευθύνει την αίτησή τους. Συμπληρωματική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι ΝΕΕ που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια άδειας χρήσης κατάλληλου λογισμικού & συστήματος αντιγράφων ασφάλειας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ , Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισµός για την ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με καύσιμο φυσικό αέριο κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. - Θεσσαλονίκης, Διενέργεια κλήρωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος των αναγκών της Γραμματείας Διοικητή, Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια κλιματιστικού στον υπόγειο χώρο της Διοίκησης, Διενέργεια κλήρωσης για συντήρηση συστήματος συναγερμού, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παράταση υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-15., ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης του Προγράμματος Επιδότησης διακοπών με επιταγή Κοιν.Τουρισμού 2014 - 2015, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υλοποίηση Εργαστηρίων Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρόχειρου διαγωνισμού για την "Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού του συστήματος πυρασφάλειας του ΚΕΤΕΚ Αγρινίου,
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis