Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»


Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που είχαν απευθύνει την αίτησή τους. Συμπληρωματική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι ΝΕΕ που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Επείγουσα Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Μοριοδότησης και Δήλωση Διοικητικής Εμπειρίας Ωφελουμένων Voucher 29-64, Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης για τις ανάγκες του λογισμικού του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ , Διενέργεια κλήρωσης για συντήρηση υποστήριξη & παροχή πρόσθετων υπηρεσιών των πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης ηλεκτρονικών προμηθειών του ΟΑΕΔ , ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στη Ν. Ιωνία Αττικής, Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας , Διενέργεια κλήρωσης για επισκευή – συντήρηση δύο αντλιών λυμάτων και τριών ηλεκτροκινητήρων - κυκλοφορητών του κτιρίου της Διοίκησης ΟΑΕΔ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -- Παράδοση των οριστικών τίτλων κυριότητας των 32 κατοικιών του οικισμού «ΜΟΥΖΑΚΙ Ι», καθώς και η κλήρωση των 228 κατοικιών του οικισμού «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ»., Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας (21) ανελκυστήρων , Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του ΚΠΑ 2 Πατησίων του ΟΑΕΔ,