Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»


Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που είχαν απευθύνει την αίτησή τους. Συμπληρωματική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι ΝΕΕ που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μέτρα για δικαιούχους επιδομάτων- βοηθημάτων ανεργίας χωρίς κάρτα αναλήψεων από ΑΤΜ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ., ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Οδηγός για επιτυχόντες ωφελούμενους και Επιβλέποντες Φορείς της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης», Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, και ώρα 11 π.μ., ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δελτίο Τύπου - Κανονικά η καταβολή επιδομάτων και παροχών του ΟΑΕΔ., ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Επίσκεψη της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ - ΜΑΪΟΣ 2015, Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ,