Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»


Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που είχαν απευθύνει την αίτησή τους. Συμπληρωματική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι ΝΕΕ που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ανακοίνωση Εισαγωγή συμπληρωματικά 1.850 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-15. , Ανακοίνωση Εισαγωγή συμπληρωματικά 1.850 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-15. , Δελτίο Τύπου - Νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2014, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κλήρωση 8 εργατικών κατοικιών στο Δήμο Μεσσήνης, Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την για την Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-2015, Yποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, στις ΣΕΚ-ΠΣΕΚ και στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - «Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, στις ΣΕΚ-ΠΣΕΚ και στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.», Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια άδειας χρήσης κατάλληλου λογισμικού & συστήματος αντιγράφων ασφάλειας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ,
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis