Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι)

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοιχτό ως προς την υποβολή αιτήσεων.
Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοικτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες του Αξονα Προτεραίοτητας 9 . Κλειστό ωε προς την υποβολή αιτήσεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μόνο για το α΄ στάδιο του προγράμματος. Κλειστό για υποβολή αιτήσεων για το β΄στάδιο.
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Το πρόγραμμα είναι κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης των κατανεμηθεισών θέσεων

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων για τις Δράσεις των Κεφαλαίων Α και Β.
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρωμένο.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Δελτίο Τύπου - Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στο Νομό Αττικής - 30-4-2014 στην ΕΠΑΣ Μοσχάτου, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος αντιμετώπισης των απωλειών θέσεων εργασίας στο νομό Καστοριάς , Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια βιβλίων του εξοπλισμού των γραφείων Διασύνδεσης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2014 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014, Διενέργεια κλήρωσης για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης στο σύστημα μισθοδοσίας του ΟΑΕΔ, Διενέργεια κλήρωσης για «Ετήσια συντήρηση ενεργού εξοπλισμού των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ», Διενέργεια κλήρωσης για την προμήθεια εντύπων - δελτίο εγγραφής ανέργου, Διενέργεια κλήρωσης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, Πρακτικό Ανάρτησης Τελικών Πινάκων Αξιολόγησης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ),
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis