Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι)

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης θέσεων
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοιχτό ως προς την υποβολή αιτήσεων.
Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοικτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες του Αξονα Προτεραίοτητας 9 . Κλειστό ωε προς την υποβολή αιτήσεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μόνο για το α΄ στάδιο του προγράμματος. Κλειστό για υποβολή αιτήσεων για το β΄στάδιο.
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Kλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων για τις Δράσεις των Κεφαλαίων Α και Β.
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρωμένο.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Διευκρινήσεις σχετικά με το Διαγωνισμό για την ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΠΑ, ΤΙΣ ΠΕΡ/ΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (2), Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2014-2015, Διενέργεια κλήρωσης για προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Β3 στη Διοίκηση του Οργανισμού, Διενέργεια κλήρωσης για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης για την τροποποίηση των εφαρμογών του ΟΠΣ (Λογισμικό δανείων) του πρώην ΟΕΚ, Διενέργεια κλήρωσης για την ετήσια συντήρηση του πληροφοριακού εξοπλισμού του πρώην ΟΕΚ , Mετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης που αφορά συγκρότηση επιτροπών Προμηθειών-Ενστάσεων της Διοικησης, Διενέργεια κλήρωσης για την δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) για τους συναλλασσόμενους του ΟΑΕΔ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υλοποίηση Εργαστηρίων Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, Aνακοίνωση-Διενέργεια κλήρωσης που αφορά συγκρότηση επιτροπών Προμηθειών - Ενστάσεων της Διοίκησης., ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών,
Διαύγεια
υπουργειο
ιριδα
επιταγη
επαγγελματα
step.gov
asep
ermis