Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι)

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων .

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων .

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων .

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων .

Ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων από 18.12.2015 και ώρα 10:00 (πρωινή).

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Σε εξέλιξη

Ανοιχτό ως προς την υποβολή αιτήσεων.
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Kλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων
Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Kλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης θέσεων
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Σε εξέλιξη
Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων.
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων
Κλειστο ως προς την υποβολή αιτήσεων για το α΄στάδιο του προγράμματος. Ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων για το β΄ στάδιο για τις επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο α΄ στάδιο έως τις 16-12-2013
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Kλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

 

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων για τις Δράσεις των Κεφαλαίων Α και Β.
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη
Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρωμένο.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Ολοκληρώθηκε.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων. Σε εξέλιξη

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων.

Κλειστό ως προς την υποβολή αιτησεων.

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Επιστημονικού Προσωπικού για την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς για το Σχολικό Έτος 2015-2016, Πρόσκληση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες ΚΕΤΕΚ Ιωαννίνων (ΕΠΑΣ,ΙΕΚ,ΚΕΚ,ΠΔΗ) Α΄καταναλωτικής περιόδου έτους 2016, Πρόσκληση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Άρτας, Α' καταναλωτικής περιόδου έτους 2016, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόγραμμα για 15.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών, Πρόχειρος κλειστός διαγωνισμός για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών του έργου αναδιοργάνωση του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Καθορισμός από το ΔΣ του ΟΑΕΔ της τελικής τιμής κατοικίας Ολυμπιακού Χωριού στα 380,62 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου που αφορα στην προμήθεια TEAM VIEWER για τις ανάγκες του προγράμματος "Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ , ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ειδοποίηση προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - Εργαστήριο Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων ηλικίας έως 24 ετών (Αθήνα) και Εργαστήριο Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων (Θεσ/νικη-Κορινθος), ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ.,