Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

neoΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

neoΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

 


ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Οι αναγγελίες των αφίξεων των ωφελουμένων από τους παρόχους γίνεται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ.


Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 210.99.89.121, 210.99.89.122, 210.99.89.566

Πληροφορίες για θέματα μόνο τεχνικά : 210.99.89.758

Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015

 

 


Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωση της μοριοδότησης αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου δικαιούχων χρηστών στο Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015.


 Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 - 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
H Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
H Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

Πίνακας Δικαιούχων για τους οποίους θα εκδοθεί επιταγή αυτεπάγγελτα λόγω έγκρισης της ένστασής τους ή ελέγχου που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες και Παρόχων των οποίων οι ενστάσεις εγκρίθηκαν. 

 


ΠΑΡΟΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων)

Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 - 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

 ΕΝΤΥΠΑ

Eπισημαίνεται εδώ ότι το νέο σύστημα για τον κοινωνικό τουρισμό του 2014-2015 είναι διαφορετικό σύστημα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε το 2013-2014. Ως εκ τούτου θα πρεπει να κάνετε πριν την αίτηση σας εγγραφή στο σύστημα επιλέγοντας "Εγγραφή στο Σύστημα". Τα στοιχεία (Ονομασία Χρήστη, Συνθηματικό και Κλειδάριθμος) είναι αυτά που είχατε πάρει σε έγγραφο από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

 Oδηγίες για την ενεργοποίηση της χρήσης επιταγής δικαιούχου από τον πάροχο (Τουρ. Κατάλυμα) ηλεκτρονικα (Τελευταία ενημέρωση αρχείου 24/10/2014) 

Tηλεφωνα Επικοινωνίας για το κοινό κατά τις Εργάσιμες ημέρες και ώρες : 2109989121, 2109989122, 2109989566

 

Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015 new

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου δικαιούχων χρηστών στο Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015.


 Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 - 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

 

Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την Τετάρτη, 27.08.2014, και ώρα 08:00 (πρωινή) μέχρι την Δευτέρα 01.09.2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από το Σύστημα εισόδου δικαιούχων χρηστών για το Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015 εδώ. και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνοδευτικών των ενστάσεων μέχρι την Τρίτη 02.09.2014 και ώρα 13.30.

 

Τα αποτελέσματα των Πινάκων είναι προσωρινά. Κατά την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν κατά των αποτελεσμάτων αυτών, θα γίνει παράλληλα και αυτεπάγγελτος έλεγχος στα μόρια όλων των δικαιούχων που εμφανίζονται στο Μητρώο. Συνεπώς, είναι πιθανόν στους οριστικούς Πίνακες να αλλάξει τόσο η σειρά κατάταξης των δικαιούχων όσο και ο Πίνακας στον οποίο θα εμφανίζονται (Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, Πίνακας Αποκλειομένων).

 


ΠΑΡΟΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων)


Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 - 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Eπισημαίνεται εδώ ότι το νέο σύστημα για τον κοινωνικό τουρισμό του 2014-2015 είναι διαφορετικό σύστημα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε το 2013-2014. Ως εκ τούτου θα πρεπει να κάνετε πριν την αίτηση σας εγγραφή στο σύστημα επιλέγοντας "Εγγραφή στο Σύστημα". Τα στοιχεία (Ονομασία Χρήστη, Συνθηματικό και Κλειδάριθμος) είναι αυτά που είχατε πάρει σε έγγραφο από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Οι Πάροχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την Τετάρτη, 27.08.2014, και ώρα 08:00 (πρωινή) μέχρι τη Δευτέρα 01.09.2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από το Σύστημα εισόδου παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων)για το Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015 εδώ. Δικαιολογητικά που ενδεχομένως συνοδεύουν την ένσταση κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τη μέχρι την Τρίτη 02.09.2014 και ώρα 13.30.


 

Tηλεφωνα Επικοινωνίας για το κοινό κατά τις Εργάσιμες ημέρες και ώρες : 2109989121, 2109989122, 2109989566

 

Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015 (3)

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου δικαιούχων χρηστών για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015.


 Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 - 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

 


ΠΑΡΟΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων)


Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 - 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Eπισημαίνεται εδώ ότι το νέο σύστημα για τον κοινωνικό τουρισμό του 2014-2015 είναι διαφορετικό σύστημα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε το 2013-2014. Ως εκ τούτου θα πρεπει να κάνετε πριν την αίτηση σας εγγραφή στο σύστημα επιλέγοντας "Εγγραφή στο Σύστημα". Τα στοιχεία (Ονομασία Χρήστη, Συνθηματικό και Κλειδάριθμος) είναι αυτά που είχατε πάρει σε έγγραφο από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).


 

Tηλεφωνα Επικοινωνίας για το κοινό κατά τις Εργάσιμες ημέρες και ώρες : 2109989121, 2109989122, 2109989566

 

Οδηγίες για Παρόχους Κοινωνικου Τουρισμού 2013-2014 ( Τουριστικά Καταλύματα)

Προκειμένου να προβείτε σε Αναγγελία Άφιξης ή Καταγγελία Σύμβασης πρέπει να εισέλθετε στο σύστημα  από εδώ. Για την εγγραφή σας στην Διαδικτυακή πύλη χρησιμοποιείστε την Ονομασία Χρήστη, το Συνθηματικό Χρήστη και τον Κλειδάριθμο που σας παραχωρήθηκε απο την υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΦΙΞΗΣ
Αρχείο με οθόνες από την Διαδικασία της Αναγγελία (Παράδειγμα). 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρχείο με οθόνες από την Διαδικασία της Καταγγελία (Παράδειγμα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

  • Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2013 Δημόσια Πρόσκληση δεν επιτρέπεται η Ενεργοποίηση Επιταγών Δικαιούχων που διαμένουν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα.
  • Τόσο στην Αναγγελία όσο και στην διαδικασία της Καταγγελίας το αρχείο το οποίο θα ανεβάζετε (upload) θα είναι ένα αρχείο PDF με μέγιστο μέγεθος 1Mb. 

 


ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 

Προκειμένου να προβείτε σε Αναγγελία Άφιξης ή Καταγγελία Σύμβασης πρέπει να εισέλθετε στο σύστημα  από εδώ. Για την εγγραφή σας στην Διαδικτυακή πύλη χρησιμοποιείστε την Ονομασία Χρήστη, το Συνθηματικό Χρήστη και τον Κλειδάριθμο που σας παραχωρήθηκε απο την υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία αναγγελίας άφιξης αποτελείται από 4 βήματα. Η ολοκλήρωση της επιτυγχάνεται στο βήμα 4. Μέχρι και το βήμα 3 (εκτύπωση σύμβασης) δεν έχει περάσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ καμμία πληροφορία.

Ως εκ τούτου για να ελέγξετε απλώς αν ο πελάτης σας είναι πράγματι δικαιούχος του Προγράμματος και αν τα ωφελούμενα μέλη που έχει μαζί του συμπεριλαμβάνονται στην Επιταγή του, πληκτρολογείτε το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου, φθάνετε δηλαδή μέχρι το βήμα 2.

Αν στο βήμα 2 σας επιστρέψει στην οθόνη το μήνυμα «Έχει εξαντληθεί το δικαίωμα χρήσης» τότε αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει χρησιμοποιήσει την επιταγή.

Αν ο δικαιούχος έχει επιταγή και δεν την έχει χρησιμοποιήσει θα σας εμφανίσει στην οθόνη σας τα στοιχεία του καθώς και τα ωφελούμενα μέλη του (αυτά που δύναται να φέρει και καλύπτονται από την συγκεκριμένη επιταγή).

Σε ποιες περιπτώσεις δημιουργείται πρόβλημα κατά την εφαρμογή της διαδικασίας και τι πρέπει να κάνετε:

α. Το αρχείο PDF που πρέπει να δημιουργήσετε και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση θα πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο από 1Mb. Για να το πετύχετε αυτό και ανάλογα με τη συσκευή ψηφιοποίησης (scanner) που έχετε καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό θα πρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές που σας δίνονται από την εφαρμογή, έτσι ώστε:

  1. 1.Η ανάλυση (resolution) να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (κάτω από 150dpi). Μια καλή επιλογή είναι τα 75dpi.
  2. 2.To μέγεθος σελίδας να είναι A4.
  3. 3.Να επιλέξετε η σάρωση να είναι σε mode ασπρόμαυρο (συνήθως έχει τρεις επιλογές έγχρωμο, αποχρώσεις του γκρίζου και ασπρόμαυρο. Επιλέγετε ασπρόμαυρο.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι μικρό μέχρι 10 λατινικούς χαρακτήρες. ΟΧΙ ελληνικά και διάφορους ειδικούς χαρακτήρες πχ. _   - ? ! ή κενό. Μόνο λατινικούς χαρακτήρες να χρησιμοποιείτε.

β. Αν το ΑΜΚΑ του δικαιούχου που πληκτρολογείτε είναι λάθος, αλλά το ΑΦΜ είναι σωστό, τότε στο πρώτο βήμα θα σας επιστρέψει τα στοιχεία του δικαιούχου, αλλά όταν φτάσετε στο βήμα 4 και επιχειρήσετε να υποβάλλετε το αρχείο και να ολοκληρώσετε την διαδικασία δεν θα το καταφέρετε γιατί στο 4 βήμα ελέγχει και τα δύο και το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Σε κάθε περίπτωση αν στο βήμα 4 σας βγάλει το μήνυμα «Είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ» μην επιχειρήσετε πάνω από δύο φορές να κάνετε την διαδικασία αναγγελίας άφιξης, διότι μετά κλειδώνει η διαδικασία μέσω αυτής της φόρμας για το συγκεκριμένο δικαιούχο . Aν σας βγάλει το μήνυμα «Είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ» τότε εναλλακτικά στέλνετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 της περιοχής σας εντός 24ωρου) ως εξής :

Στο Θέμα βάζετε τίτλο με την παρακάτω μορφή:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Στο κυρίως θέμα γράφετε :

"Είχαμε πρόβλημα ως προς την υποβολή της αναγγελίας άφιξης του δικαιούχου με

ΑΦΜ :   « ΤΑΔΕ»

ΑΜΚΑ : «ΤΑΔΕ»

Μήνυμα οθόνης : Πρόβλημα στην Επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περαστεί στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ η αναγγελία άφιξης του συγκεκριμένου δικαιούχου."

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάπτετε το σκαναρισμένο αρχείο που έχετε φτιάξει (PDF) με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη συγκεκριμένη άφιξη.

Τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (τα λεγόμενα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ) ανά περιοχή, αν δεν τα γνωρίζετε ήδη μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ

Επίσης σε περίπτωση διακοπής της ADSL γραμμής σας μπορείτε να τα στείλετε και με FAX στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία υπάγεστε ως επιχείρηση (της περιοχής σας).

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων, έτους 2015, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για «Μίσθωση τριών (3) Λεωφορείων (Πούλμαν) της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015-2016», Διενέργεια κλήρωσης αφορά που αφορά στην ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης της δράσης «επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Δελτίο Τύπου - Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή μηνιαίων επιδομάτων μαθητείας στους ασκούμενους των ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ, Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Βρεφών Νηπίων στους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ Σχολ. Έτους 2015 - 2016 , Διενέργεια κλήρωσης αφορά που αφορά στην ανάθεση του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας call center του ΟΑΕΔ, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, Διενέργεια κλήρωσης που αφορά στην προσαρμογή και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος για τη λειτουργική προσαρμογή της διαδικασίας αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, Διενέργεια κλήρωσης αφορά στην ενοικίαση χώρου εκδηλώσεων διαμονή και παροχή πρόχειρου φαγητού, Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Ανάθεση της σίτισης των παιδιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ Πάτρας, με έτοιμο φαγητό-catering»,