Κοινωνικός Τουρισμός 2015-2016

Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 από την 15η Νοεμβρίου 2015 στην 14η Δεκεμβρίου 2015. Αντιστοίχως η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016.

 

03.06.2016 Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση 5/2016 για το Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016

 

Ημερομηνία Ανάρτησης

Αρχείο
10/9/2015

Δελτίο Τύπου 

10/9/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 για το Πρόγραμμα Επιδότησης

Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016

18/9/2015

Απαντήσεις σε συχνά ερωτημάτα

23/9/2015

Aρχείο με το Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη Λήξη

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό

24/9/2015

Αρχείο με το Δελτίο Τύπου για την παράταση προθεσμίας

υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων

τουριστικών καταλυμάτων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

έτους 2015 -2016

14/10/2015

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την μετάθεση της ημερομηνίας

έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

έτους 2015-2016

13/11/2015

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την μετάθεση των ημερομηνιών του

Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016

1/12/2015 Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων 
11/12/2015 Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση των Οριστικών Αποτελεσμάτων

 

11.12.2015 Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2015 - 2016

11.12.2015 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Οριστικά Αποτελέσματα)

Αριθμοί Πρωτοκόλλου από

Αρχείο

21/2015/000014469899 έως και 21/2015/000014520909

Λήψη

21/2015/000014520910 έως και 21/2015/000014598694

Λήψη

21/2015/000014598695 έως και 21/2015/000014680334

Λήψη

21/2015/000014680335 έως και 21/2015/000014760674

Λήψη

21/2015/000014760675 έως και 21/2015/000014842429

Λήψη

21/2015/000014842430 έως και 21/2015/000014905836

Λήψη

21/2015/000014905837 έως και 21/2015/000014966898

Λήψη

21/2015/000014966899 έως και 21/2015/000015004289

Λήψη

21/2015/000015004290 έως και 21/2015/000015050979

Λήψη

21/2015/000015050980 έως και 21/2015/000015065881

Λήψη

 

11.12.2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (Οριστικά Αποτελέσματα)

  • Αρχείο Αποκλειομένων Λήψη

Σημείωση: Το αποτέλεσμα της μοριοδότησης της αίτησής σας μπορείτε να το δείτε και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατώντας εδώ.

 

11.12.2015 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (Οριστικά Αποτελέσματα)

 

11.12.2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Οριστικά Αποτελέσματα)

  • Αρχείο με τον Πίνακα Αποκλειομένων Παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων) Λήψη

Oδηγίες - Οθόνες για Παρόχους