Κοινωνικός Τουρισμός 2016-2017

 

08.06.2017 Ανακοίνωση προς τους παρόχους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης 6/2017.

08.06.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6/2017 Συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης

18.05.2017 Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση 6/2017 για το Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017

30.06.2017 Τροποποίηση της παρ. 3.α του 6ου Μέρους της υπ' αριθμ. 11/2016 Δημόσιας πρόσκλησης

10.01.2018 Απόφαση Διοικήτριας ΟΑΕΔ σχετικά με τις τιμές επιδότησης 

Ημερομηνία Ανάρτησης

Αρχείο

7/11/2016

Δελτίο Τύπου 

7/11/2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2016 για το Πρόγραμμα Επιδότησης

Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016 - 2017

18/11/2016

Δελτίο Τύπου 

20/03/2017

Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσματων 

25/04/2017

Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση των Οριστικών Αποτελεσμάτων

 

25.04.2017 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016-2017

25.04.2017 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Αριθμοί Πρωτοκόλλου από Αρχείο
21/2016/000029263472 έως 21/2016/000029375184  Λήψη
21/2016/000029375208 έως 21/2016/000029542891  Λήψη
21/2016/000029543000 έως 21/2016/000029663594 Λήψη
21/2016/000029663690 έως 21/2016/000029787133 Λήψη
21/2016/000029787136 έως 21/2016/000029879537 Λήψη
21/2016/000029879538 έως 21/2016/000029963440 Λήψη
21/2016/000029963441έως 21/2016/000029990308 Λήψη
21/2016/000029990310 έως 21/2016/000030075026 Λήψη
21/2016/000030075030 έως 21/2016/000030089457 Λήψη

 

 

 

25.04.2017 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Αρχείο Ωφελουμένων σε αιτήσεις άλλων Δικαιούχων.

 

25.04.2017 ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Αρχείο Αποδεκτών Ενστάσεων.

 

25.04.2017  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Αρχείο Αποκλειομένων.

 

25.04.2017  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Μητρώο Παρόχων.

Αναζητήστε τουριστικό κατάλυμα εδώ.

 

25.04.2017  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Αρχείο με τον Πίνακα Αποκλειομένων Παρόχων.

 

 

ΕΝΤΥΠΑ