Κοινωνικός Τουρισμός 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης

Αρχείο

4/6/2018

Δελτίο Τύπου 

5/6/2018

Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019

10/7/2018

Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Ημερομηνίες Υποβολής Ενστάσεων

24/07/2018 Δελτίο Τύπου-Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων
24/07/2018 Δελτίο Τύπου  για Συμπληρωματική Πρόσκληση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019

 

24.07.2018 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

24.07.2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

 

24.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

24.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

24.07.2018  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

Αναζητήστε τουριστικό κατάλυμα εδώ.

 

24.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.

 

24.07.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΧΟΙ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Πίνακας Αποδεκτών Ενστάσεων

 

ΕΝΤΥΠΑ

 

10.07.2018 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018-2019

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

10.07.2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

 

10.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

10.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

 

10.07.2018  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.

 

10.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.