Κοινωνικός Τουρισμός 2019-2020

Ημερομηνία Ανάρτησης Αρχείο
31.05.2019 Δελτίο Τύπου
31.05.2019 Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020
16.07.2019 Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Ημερομηνίες Υποβολής Ενστάσεων
26.07.2019 Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων
05.08.2019 Δελτίο Τύπου  για Συμπληρωματική Πρόσκληση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020

26.07.2019 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

26.07.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

 

26.07.2019  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

26.07.2019  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

26.07.2019  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

Αναζητήστε τουριστικό κατάλυμα εδώ.

 

26.07.2019  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.

 

26.07.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΧΟΙ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Πίνακας Αποδεκτών Ενστάσεων.

 

ΕΝΤΥΠΑ

 

16.07.2019 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

16.07.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

 

16.07.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

16.07.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.