Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021

24.06.2020 Δελτίο Τύπου - Εναρξη υποβολής αιτήσεων 

24.06.2020 Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα με επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2020-2021

02.07.2020 Παράταση μέχρι τις 7 Ιουλίου για αιτήσεις συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

07.07.2020 Καταληκτική παράταση στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού μέχρι τις 10 Ιουλίου για τις αιτήσεις συμμετοχής ξενοδοχείων, καταλυμάτων και ακτοπλοϊών εταιρειών.

31.07.2020 Δελτίο Τύπου  για Συμπληρωματική Πρόσκληση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou

Πάροχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ  ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

29.07.2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2020-2021

29.07.2020 Δελτίο Τύπου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

29.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων

29.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Μελών

29.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

29.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων

Οριστικό Μητρώο Παρόχων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων

Αναζητήστε τουριστικό κατάλυμα εδώ.

29.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

20.07.2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2020-2021

20.07.2020 Δελτίο Τύπου - Ημερομηνίες Έναρξης ενστάσεων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

20.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων. (αρχείο zip)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων -Ωφελουμένων. (αρχείο xlsx)

20.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Προσωρινός Πίνακας παιδιών που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής.

Προσωρινός Πίνακας συζύγων που δηλώθηκαν ως ωφελούμενοι χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής.

20.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

20.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων.

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων.

20.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.