Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021

24.06.2020- Δελτίο Τύπου - Εναρξη υποβολής αιτήσεων 

24.06.2020-Για να δείτε την Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα με επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ

02.07.2020-Παράταση μέχρι τις 7 Ιουλίου για αιτήσεις συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

07.07.2020-Καταληκτική παράταση στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού μέχρι τις 10 Ιουλίου για τις αιτήσεις συμμετοχής ξενοδοχείων, καταλυμάτων και ακτοπλοϊών εταιρειών.

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou

Πάροχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ  ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ