Μαγειρικής Τέχνης

μαγειρική

Το κύριο αντικείμενο των σπουδών αποσκοπεί στην παροχή σχετικών με τη μαγειρική τέχνη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παρασκευή εδεσμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας διαχείρισης πρώτων υλών και τροφίμων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Μαγειρικής Τέχνης» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνίτες μαγειρικής σε κάθε είδους μονάδες μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών επισιτισμού κ.α.), με καθήκοντα την οργάνωση και επιμέλεια της λειτουργίας της κουζίνας και την προετοιμασία, παρασκευή και παράθεση των εδεσμάτων για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων, σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε επισιτιστικές μονάδες διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων όπως :
  • εστιατόρια ξενοδοχειακών μονάδων και χώρων αναψυχής
  • εστιατόρια βιομηχανικών μονάδων
  • εστιατόρια μεταφορικών μέσων (τρένων, κρουαζιερόπλοιων πλοίων ακτοπλοΐας κλπ)
  • εστιατόρια μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
  • εστιατόρια σχολείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων, κατασκηνώσεων
  • ανεξάρτητες επισιτιστικές μονάδες (εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία κλπ)
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering) βιομηχανίες/ βιοτεχνίες επεξεργασίας τροφίμων και πρώτων υλών
 • ως στελέχη σε τμήματα οργανωμένης κουζίνας
 • ως αυτοαπασχολούμενοι.

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: