ΟΑΕΔ

 

 

Μια δυναμική συνεργασία

Οι συνεργάτες του Οργανισμού είναι φορείς από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Όλες οι μορφές συνεργασίας στοχεύουν στην διαχείριση (1) των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας (2) των παθητικών πολιτικών και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας καθώς και (3) των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση.

Δύναται οι συνεργασίες να αφορούν σε συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες, ή/και κοινά-στόχο, ή/και συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ή/και τομεακές συμπράξεις.

 

Γίνε συνεργάτης

Αν επιθυμείτε να γίνετε συνεργάτης του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (portal) του Οργανισμού, ώστε να αξιοποιείτε τις ενδεχόμενες ευκαιρίες συνεργασίας, σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναπτύσσει ο Οργανισμός.

 

Έχετε μια ιδέα για το έργο;

Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα για τους εν δυνάμει συνεργάτες να υποβάλλουν προτάσεις συνεργασιών στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.