Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοικτός διαγωνισμός έργου "Νέα Μόνωση Δώματος και λοιπές οικοδομικές εργασίες στο Κτίριο του ΚΕΤΕΚ ΛΑΚKΙΑΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Νέα Μόνωση Δώματος και λοιπές οικοδομικές εργασίες στο Κτίριο του ΚΕΤΕΚ ΛΑΚKΙΑΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ".

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται έως τις 11.01.2019 όπως ορθά αναφέρεται στη Διακήρυξη και όχι έως τις 08.01.2019 όπως εκ παραδρομής έχει γραφεί στην Προκήρυξη.