Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Άρση επικινδυνότητας διατηρητέου διωρόφου κτιρίου ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. και επισκευές φθορών στο Ε.Κ. Χαλκίδας"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού έργου "Άρση επικινδυνότητας διατηρητέου διωρόφου κτιρίου ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. και επισκευές φθορών στο Ε.Κ. Χαλκίδας"

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

Τα Σχέδια που αφορούν τον εν λόγω διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στα Συνημμένα Διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ Συστήματος: 88332).