Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ. Αττικής & Νήσων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής,  για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους,  για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας  Π.Δ. Αττικής & Νήσων προϋπολογισθείσας δαπάνης 94.994,20€.

Για την Διακήρυξη πατήστε εδώ