Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Διασύνδεση του Ο.Α.Ε.Δ. με το Ευρωπαϊκό Σύστημα EESSI”

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Διασύνδεση του Ο.Α.Ε.Δ. με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)”, προϋπολογισμού 125.000 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι 155.000 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις πατήστε εδώ.