Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Μελέτη αναβάθμισης και οργάνωσης των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ.».

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Μελέτη για την αναβάθμιση, βελτιστοποίηση και οργάνωση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ.», προϋπολογισμού 120.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 % ήτοι 148.800,00 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

 Για να δείτε τις 1ες Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις 2ες Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.