Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός "Προμήθεια διδακτικών βιβλίων κάλυψης αναγκών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για το 2019 - 2020”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός "Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2019 - 2020, προϋπολογισμού 201.340,00 € πλέον του Φ.Π.Α -. 213.420,40 €”.

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.