Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Διαγωνισμός για την Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Νάουσας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη
αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Σίτιση των φιλοξενουμένων
παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Νάουσας , με έτοιμο φαγητό-catering»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.075,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού
14.973,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για να δειτε την προκηρυξη πατηστε εδω