Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Επικύρωση Αναμορφωμένων Πινάκων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ανά κατηγορία πίνακα και Περιφερειακή Διεύθυνση στις εκπαιδευτικές μονάδες

Επικύρωση Αναμορφωμένων Πινάκων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ανά κατηγορία πίνακα και Περιφερειακή Διεύθυνση, ύστερα από την αριθ. 234/56/13-12-2016 Απόφαση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου  σχετικά με εξέταση εμπροθέσμων ενστάσεων που υποβλήθησαν  για την πλήρωση θέσεων ευθύνης στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας,ΙΕΚ, Σχ.Επαγγ.Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (ΚΕΚ ΑμεΑ Γαλατσίου), ΠΒΜ Λακκιάς. (αριθ. Προκήρυξης 46742/07-06-2016/08-06-2016).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους πίνακες.