Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Επικύρωση συμπληρωματικών, αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων Διευθυντών-Διευθυντριών ανά κατηγορία πίνακα που αφορά την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης.

Συμπληρωματικοί, επικυρωμένοι πίνακες υποψηφίων Διευθυντών-Διευθυντριών ανά κατηγορία πίνακα που αφορά την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, ύστερα από την αριθμ. 234/56/13-12-2016 Απόφαση του Ά Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με την εξέταση εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθησαν για την πλήρωση θέσεων ευθύνης στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ (αριθ. προκήρυξης 46742/07-06-2016/08-06-2016)

Δείτε τους πίνακες εδώ