Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Οδηγός για την άρση υποθηκών & προσημειώσεων τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ)

Αίτηση για την ανάκληση της δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας ενεγράφη η προσημείωση    doc   pdf

Αίτηση στο Υποθηκοφυλακείο    doc   pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ & ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ)     doc   pdf

Σχέδιο δικαστικής απόφασης για την άρση της προσημείωσης     doc   pdf