Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Οδηγός για την άρση υποθηκών & προσημειώσεων τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ)

ΝΕΟ ! 12 Απριλίου 2021 - Ξεκινούν οι δίκες άρσεων προσημειώσεων - Νέες δικάσιμοι

ΝΕΟ ! 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΣΕΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 7 ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 4

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αίτηση για την ανάκληση της δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας ενεγράφη η προσημείωση (doc)

Αίτηση στο Υποθηκοφυλακείο (doxc)   pdf

Σχέδιο δικαστικής απόφασης για την άρση της προσημείωσης (doxc)   pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ & ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ) (docx)   pdf

Δικάσιμοι:

ΕΤΟΣ  2019

Αθήνα:  26 Μαρτίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

1 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Απριλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 15 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 και 18 Απριλίου 2019 κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340,

6 Μαίου κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340 - 7 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός AM/ΔΣΑ 9688 - 8 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Μαΐου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 -10 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός ΑΜ/ΔΣΑ 9688, 17 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619,

10 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 14 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 18 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 19 Ιουνίου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός, 20 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 25 Ιουνίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ: 24.902 - 26 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 28 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355

5 Ιουλίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 9 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 12 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 17 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 19 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης - *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 23 Ιουλίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ 24.902 (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου Πρωτοδικείου), *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 24 Ιουλίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών, σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών) 25 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 26 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

6 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 10 Σεπτεμβρίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 13 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 17 Σεπτεμβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 23 Σεπτεμβρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 27 Σεπτεμβρίου 2019 κ.Σταύρος Κελαϊδής.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

4 Οκτωβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619, 8 Οκτωβρίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής , 11 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355. - 18 Οκτωβρίου 2019 κ. Περικλής Αγγελίδης ΑΜ/ΔΣΑ 17.790  και Σταύρος Κελαϊδής. - 24 Οκτωβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 25 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης. 29 Οκτωβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

1 Νοεμβρίου 2019 κ, Σταύρος Κελαϊδής , 8 Νοεμβρίου 2019 κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355 και κ. Κελαϊδής ΑΜ 12.619, 13 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαϊδής, 19 Νοεμβρίου κ. Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ,22 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαίδής ,29 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαίδής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

3 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής ΑΜ 12619, 6 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής, 10 Δεκεμβρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355, 11 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής, 13 Δεκεμβρίου κ. Κελαίδής, 16 Δεκεμβρίου κ. Κελαίδής , 20 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής

ΕΤΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

8 Ιανουαρίου κ.Σταύρος Κελαίδής ΑΜ 12.619, 10 Ιανουαρίου κ. Κελαϊδής, 15 Ιανουαρίου κ.Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 ,  20 Ιανουαρίου Σταύρος Κελαϊδής 12619 ή/και Περικλής Αγγελίδης 17790 - 23 Ιανουαρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355 - 30 Ιανουαρίου Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

6 Φεβρουαρίου κ. Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 11 Φεβρουαρίου κ. Παναγιώτης Βασιλικός ΑΜ/ΔΣΑ 9688 13 Φεβρουαρίου Σταύρος Κελαϊδής- 20 Φεβρουαρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355 - 21 Φεβρουαρίου Σταύρος Κελαϊδής 12.619 - 24 Φεβρουαρίου κ. Περικλης Αγγελίδης ΑΜ/ΔΣΑ 17.790 - 27 Φεβρουαρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

5 Μαρτίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 6 Μαρτίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 -  10 Μαρτίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 13 Μαρτίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 και Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619-

Την 16.3.2020 το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η εκδίκαση συναινετικών άρσεων προσημείωσεων από 16.3.2020 έως 27.3.2020 

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/protodikeio_7.pdf

16 Μαρτίου κ.. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 και κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 24 Μαρτίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 26 Μαρτίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ: 22.355

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

1 Απριλίου κ.. Γιάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 3 Απριλίου κ. Γιάννης Ελ. Κυμιωνης ΑΜ18.148 -   6 Απριλίου κ. Γιαννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340 - 9 Απριλίου κ. Κελαϊδής Σταύρος ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 10 Απριλίου Σταύρος Κελαϊδής - 23 Απριλίου Σταύρος Κελαϊδής - 29 Απριλίου Σταύρος ΚελαΪδής -30 Απριλίου κ. Χρήστος θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355

ΜΑΪΟΣ 2020

4 Μαίου κ. Κυμιωνής Ιωάννης ΑΜ 18.148 - 5 Μαίου κ. Κυμιωνής Ιωάννης ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 7 Μαίου Σταύρος Κελαίδής - 8 Μαίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ 12.619 - 13 Μαίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 15 Μαίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής - 19 Μαίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ 12.619 - 27 Μαϊου κ. Ιωάννης Κυμιωνής 18.148

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

4 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής 12619 - 5 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 15 Ιουνίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 16 Ιουνίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 22 Ιουνίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής - 23 Ιουνίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής 30 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

2 Ιουλίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 6 Ιουλίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 9 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής 12.619 - 16 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 24 Ιουλίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής - 28 Ιουλίου  κ. Σταύρος Κελαϊδής.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

8 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 10 Σεπτεμβρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619 - 17 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619   18 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 21 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 -       25 Σεπτεμβρίου  2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18148  - 30 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαίδής 12.618

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

6 Οκτωβρίου 2020 κ. Κυμιωνής Ιωάννης ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 7 Οκτωβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 13 Οκτωβρίου 2020 κ. Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής.- 14 Οκτωβρίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής - 21 Οκτωβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 27 Οκτωβρίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18148

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

5 Νοεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 12 Νοεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 -- 16 Noεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 26 Νοεμβρίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 30 Νοεμβρίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

4 Δεκεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 11 Δεκεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 18 Δεκεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΕΤΟΣ 2021 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ E MAIL ΣΤΟ nomos@oaed.gr

ΝΕΟ ! ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΦΕΚ Β 229/25.1.2021.

ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 5.2.2021, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ, ΟΜΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 7 ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

11 Ιανουαρίου 2021 Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 15 Ιανουαρίου 2021 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18148.         19 Ιανουαρίου Κελαϊδής Σταύρος 12.619 - 22 Ιανουαρίου Ιωάννης Κυμιωνής 18.148 - 29 Ιανουαρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

9 Φεβρουαρίου 2021 Σταυρος Κελαϊδής 12.619 - 17 Φεβρουαρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 24 Φεβρουαρίου  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

3 Μαρτίου 2021 Σταύρος Κελαίδής - 10 Μαρτίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 19 Μαρτίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619 - 24 Μαρτίου Σταύρος Κελαίδής - 31 Μαρτίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 - ΝΕΑ ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 22439 ΦΕΚ Β 1441/10.4.2021 (12.4.21 ΈΩς 19.4.21)

16 Απριλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 22 Απριλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής - 28 Απριλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής

ΜΑΪΟΣ 2021

5 Μαϊου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 10 Μαϊου 2021 Σταύρος Κελαϊδής

Πειραιάς:

ΕΤΟΣ 2019

3 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 17 Απριλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 14 Μαϊου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 21 Ιουνίου 2019 ώρα 10 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 - 23 Ιουλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής, 30 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.05 π.μ. ΑΜ/ΔΣΑ 22.355. 17 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης  10 πμ- 14 Νοεμβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης 10.05 - 17 Δεκεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ 22355.και Σταύρος Κελαϊδής ώρα 10.05 -

ΕΤΟΣ 2020

16 Ιανουαρίου 2020 κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.06 π.μ.- 13 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 10.03 π.μ. κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 - 17 Μαρτίου 2020 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ 22355 ώρα 10.05 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ Κ.Υ.Α. - 23 Απριλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.05  ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ Κ.Υ.Α. - 14 Μαίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 ώρα 10.00 π.μ - 18 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής 12.619 Αθηνών ώρα 10 πμ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ - 10 Ιουλίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ώρα 10 - ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 28 Ιουλίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής 12.619 ώρα 10 πμ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - 18 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 10 πμ Σταύρος Κελαϊδής - 21 Οκτωβρίου 2020 ώρα 10 πμ Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 -               12 Νοεμβρίου 2020 ώρα 10.00 Σταύρος Κελαϊδής - 18 Δεκεμβρίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής ώρα 10.05

ΕΤΟΣ 2021

19 Ιανουαρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής 12619 ώρα 10.05 (έχουν κρατηθεί 10 πινάκια , τηλέφωνο γραμματείας 2132157174) - 17 Φεβρουαρίου  2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 ώρα 10.05 (έχουν κρατηθεί 10 πινάκια - καλέστε γραμματεία 2132157174) 10 Μαρτίου 2021 ώρα 10.06

Προσοχή: Στην Αθήνα απαιτείται προκατάθεση της αίτησης με γραμμάτιο ΔΣΑ - κτίριο 7 - όροφος Β. Στο ίδιο μέρος διεξάγεται και η συζήτηση. Επί κορονοϊού, ισχύουν δηλώσεις ΚΠολΔ 242.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΠΟ 1.6.2020, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

1. Τα υποδείγματα ανεβάστηκαν στο portal, διότι πολλοί συνάδελφοι τα ζητούν. Εμείς δεν εμμένουμε σε συγκεκριμένο τύπο.

2. Κατά τη συζήτηση ο κ.Δικαστής ζητεί α) την ανακαλούμενη απόφαση (όχι περίληψη) β) σχέδιο απόφασης γ) κτηματολογικό φύλλο δ) ΕΝΦΙΑ (έχει νομοθετηθεί). Ο δικηγόρος ΟΑΕΔ ζητεί μόνο το απόσπασμα απόφασης ΔΣ/ΟΑΕΔ με την μηχανογραφημένη λίστα πολλών ονομάτων ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ και ο δικαιούχος τ. ΟΕΚ και πέλάτης σας. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση προς τον δικηγόρο.

3. Ο αρχικός δικαιούχος τ.ΟΕΚ πρέπει να μνημονευθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο ιστορικό της αιτήσεως.

4. Αν υπάρχουν κληρονομιές και διαδοχές, ορισμένοι δικαστές ζητούν αποδοχή κληρονομιάς και συμβόλαια μεταγεγραμμένα, ενώ άλλοι αρκούνται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο εγγυτέρων συγγενών και στο μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

5. Αιτούντες το 100% των κυρίων ή λιγότεροι ? Καλύτερα το 100% για να μη ανοίγονται συζητήσεις για την κοινωνία δικαιώματος 785 ΑΚ επ. και την ερμηνεία αυτής.

6. Όλοι οι δικηγόροι ΟΑΕΔ Έχουν εξουσιοδοτηθεί με το υπ' αριθμ. 1319/2019 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πεζιρκιανίδου και παρίστανται ατελώς δυνάμει των Ν. 1545/85 Ν. 2225/94 και 2579/98

7. Ασχέτως του ονοματεπωνύμου που αναφέρεται στο έγγραφό σας, άπαντες οι δικηγόροι ΟΑΕΔ καλώς παρίστανται και εκπροσωπούν τον Οργανισμό. Επομένως, επιλέγετε ελεύθερα όποιον δικηγόρο έχει υπηρεσία την ημερομηνία που επιθυμείτε και θα είναι οπωσδήποτε παρών  τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, διότι έχει υπηρεσία και δεν χρειάζεται κοινοποίηση, τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή e mail ή κάποιου άλλου είδους ενημέρωση για να παρευρεθεί.

8. Για ερωτήματα σχετικά με προσημειώσεις, στείλτε στο nomos@oaed.gr & ioanniskymionis@yahoo.gr