Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακοινώνουμε σύμφωνα με την με αριθ. 3198/61/09.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: ΩΜΕΥ4691Ω2-ΚΟΤ, την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για συμμετοχή στις
διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορά στην ανάδειξη αναδόχων που διαθέτουν κατασκηνωτικές
εγκαταστάσεις και θα φιλοξενήσουν παιδιά των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, κατά την κατασκηνωτική
περίοδο έτους 2020, αρμοδιότητας Διοίκησης & των αντίστοιχων Περιφερειακών Δ/νσεων έως και
την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 & ώρα 10:00 π.μ.

 

Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.