Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 15-04-2016 και ώρα 10η πρωϊνή και λήγει στις 25-04-2016 12η μεσημβρινή.

Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, παρατείνεται έως τις 09-05-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)».

Για αιτήσεις πατήστε εδώ

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων

08-07-2016 Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

08-07-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

08-07-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

08-07-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

08-07-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 1

08-07-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 2

08-07-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 3

 

11-07-2016 Οδηγός εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

              

11-07-2016 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση
11-07-2016 Έντυπο Παρουσιολογίου
11-07-2016 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
11-07-2016 Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων