Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης

 

28-06-2016 Οδηγός εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

              

28-06-2016 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση
28-06-2016 Έντυπο Παρουσιολογίου
28-06-2016 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
28-06-2016 Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων

 

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι: 08:Πρωινή έως 02:00 Μεσημβρινή

 

Πληροφορίες για τις προυποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών :2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 21099899116, 2109989143, 2109989009, 2109989144