Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης Περιγραφή
02.04.2015 Δελτίο Τύπου - Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης
02.04.2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΔΑ: ΨΑ0Μ4691Ω2-56Κ)

02.04.2015

Παράρτημα Ι (Αριθμός Διατιθέμενων Θέσεων ανά ειδικότητα)

02.04.2015

Παράρτημα ΙΙ (Προσόντα Πρόσληψης - Προσοντολόγιο)

03.04.2015

Οθόνες Εφαρμογής για υποβολή αίτησης με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (Εκδοση 1.α)

07.04.2015

Οθόνες Εφαρμογής για υποβολή αίτησης με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (Εκδοση 1.b)

08.04.2015

Οθόνες Εφαρμογής για υποβολή αίτησης με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (Εκδοση 1.c)

03.04.2015

Σε περίπτωση που διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (πιστοποιημένοι χρήστες) μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο

03.04.2015

Οθόνες Εφαρμογής για υποβολή αίτησης με κωδικούς πρόσβασης (Εκδοση 1.α)

08.04.2015

Οθόνες Εφαρμογής για υποβολή αίτησης με κωδικούς πρόσβασης (Εκδοση 1.b)

06.04.2015

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσίων ΟΑΕΔ (Το σύστημα ενεργοποιήθηκε την 06/04/2015 και ώρα 10η Πρωινή)

27.04.2015

Η υποβολή αιτήσεων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έληξε την 27/04/2015 και ώρα 12η Μεσημβρινή.

09.04.2015

Συχνές Ερωτήσεις.

17.04.2015

Συχνές Ερωτήσεις. Έκδοση 2.0


Όσων τα Δελτία Ανεργίας λήγουν έως και 27/04/2015 θα πρέπει να προβούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ σε ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας 

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες της αίτησης για το χρονικό διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας, την ηλικία και το εισόδημα λαμβάνονται αυτόματα και ηλεκτρονικά μετά την υποβολή των αιτήσεων κατά τη διαδικασία της μοριοδότησης, με ημερομηνία αναφοράς (κρίσιμος χρόνος συνδρομής κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης) την 27/04/2015.

 


Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την διάρκεια του 24ωρου κατά τις εργασιμες και τις αργίες έως 27/04/2015 12η Μεσημβρινή.

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989537, 2109989856, 2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144

Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων

 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989609
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2109989017, 2109989781, 2109989762

Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2510227997
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2510225668

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2313322544
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2313322592

Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας

 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2410564512
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2410564580

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

 • Πληροφορίες για τις  προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2651370310, 2651370312
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2651370322

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2610966730
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα :2610966800

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης

 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2810323964
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2810323247