Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες της Περ/κης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονιας και των Υπηρεσιών της.

 Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 41.148,43€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι 51.024,05€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ