Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες της Περ/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της

Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περ/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της για ένα (1) έτος, σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 53000,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 65720,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Για το πλήρε εκίμενο πατήστε εδω