Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιων της Περ/κης Δ/νσης Μακεδονίας

Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περ/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης «53000,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 65720,00€.

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση πατείτε εδώ