Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων Νέων & με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης

Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του
Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων Νέων &
με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2020-2021»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 42.262,50€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,
ήτοι ποσού 48.868,30€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ