Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου

Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης

για το σχολικό έτος 2019-2020» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 46.856,25€ πλέον

του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 58.101,75€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ