Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

προµήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών τωνΥπηρεσίας µας (ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 Ε∆ΕΣΣΑΣ,ΚΠΑ2 ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ.ΚΠΑ2, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) για το έτος 2018

Προµήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών µας ΚΠΑ2 Ε∆ΕΣΣΑΣ (3.000 λίτρων),ΚΠΑ2 ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ(2.500 λίτρων) και ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ(3.000 λίτρων) για το έτος 2018, αρµοδιότητας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μακεδονίας,συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 8.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και αναλυτικά ΚΠΑ2 Ε∆ΕΣΣΑΣ(3.000,00€πλέονΦΠΑ),ΚΠΑ2ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ(2.500,00€πλέονΦΠΑ) ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ(3.000€πλέον ΦΠΑ)

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ