Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών της Π.Δ. AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΟΑΕΔ

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ