Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών της Π.Δ. Αττικής & Νήσων

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, των υπηρεσιών της Π.Δ. Αττικής & Νήσων.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ