Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια toner (εκτυπωτών και φαξ) για τις ανάγκες των υπηρεσίων της Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων και ΦΑΞ για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρμοδιοτητά  της για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.905,75 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 32.123,13€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδω