Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Επαναληπτικού Διαγωνισμού [ΑΣ 63982] για προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του ΟΑΕΔ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός [ΑΣ 63982], με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής ,για προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του ΟΑΕΔ που υπάγονται στην χωρική αρμοδιότητα των  Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Δράμας για το έτος 2018.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ