Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-03-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-03-2020.

για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ΕΔΩ

Διευκρίνιση: ως ορθός να λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας συνοπτικής περιγραφής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που βρίσκεται στη 2η και 3η σελίδα της πρόσκλησης. Εκ παραδρομής, στο Υπόδειγμα - Άναλυση Οικονομικής προσφοράς, που βρίσκεται στη 19η σελίδα της πρόσκλησης, στον πίνακα δεν αναγράφεται στο Τμήμα 4 ΒΝΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ το ωράριο 22:00-06:00 στη στήλη "ΣΑΒ. ΚΥΡ. ΑΡΓ." το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί απο τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, για να είναι ολοκληρωμένη η οικονομική τους προσφορά.