Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Μελέτη αναβάθμισης κλπ. της λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορας για τη "Μελέτη αναβάθμισης, βελτιστοποίησης και οργάνωσης της λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ.", προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24,00 %, ήτοι 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ