Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας κτιρίων Οργανισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την "Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης", προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.799,34 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 33.231,18 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.