Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας κτιρίων Οργανισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας κτιρίων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης από 01/05/2020 έως και 31/08/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 54.714,36 € πλέον Φ.Π.Α. 24,00 %, ήτοι ποσού 67.845,81 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Ανακοίνωση αναβολής συνεδρίασης πατήστε εδώ.