Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση για Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών ΚΕΤΕΚ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ, ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ και ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ του ΟΑΕΔ, για τη καταναλωτική περίοδο από 01/01/2018-31/12/2018, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ (ΚΕΤΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 30.000 λίτρα, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 8.000 λίτρα , ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ 11.500 λίτρα, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2.000 λίτρα και ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.000 λίτρα), για το έτος 2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 53.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 66.340,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ